Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
ΟΑΧΟ, Οργαviσμός Απαγόρευσής Χημικών Όπλων
 
 

Συμπεριλαμβάνουμε αυτό τον όρο και ακρωνύμιο για να εισηγηθούμε την αποφυγή στις αποδόσεις των συνδετικών για, για την κ.α. Οικονομία, οικονομία.

Καταχώρηση: 06/05/2017 14:22
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία