Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρ, ετ, χρόνος, χρόνων, έτος, ετών
yo, years old
 
 

Σντμεύσεις για το πόσων χρόνων ή ετών είναι ή έγινε κάτι. Πρδγμα: 2 εκ. ετ. ή χρ.

Καταχώρηση: 20/03/2017 09:50
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία