Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
launch, launch event
παρουσίαση, τελετή παρουσίασης
 
 

Πρόκειται για παρουσίαση ενός έργου υπό μελέτη. Δεν είναι εγκαίνια αλλά παρουσίαση. Συχνά είναι μια επίδειξη για έλκυση επενδυτών ή  μια γιορταστική κατάσταση για παρουσίαση προϊόντος.

Καταχώρηση: 06/02/2017 13:39
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία