Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χάρη, χάρις, χάριτα, φιλανθρωπία
charity, charité, carità
 
 

Αρκετή σύγχυση επικρατεί για το έτυμο του «charity». Είναι εμφανές ότι προέρχεται από το ελληνικό χάρις, -ριτος. Άλλοι το συνδέουν με «αγάπη» άλλοι με την καρδιά.
Στα ιταλικά το «carità» το συνδέουν με το «elemosina».
Άρα, χάρη ή φιλανρωπία και τελειώσαμε.

Καταχώρηση: 05/09/2016 12:16
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία