Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bodybuilding, bodybuilder
σωματοπλασία, σωματοπλάστης
 
 

Σωματοπλασία είναι η εξέλιξη (μια κατηγορία) της παλιάς «σωματικής διάπλασης». Άρα σωματοπλασία, σωματολάστης.
Σωματδόμηση είναι κυριολεκτική μετάφραση που, όπως είπαμε και αλλού συχνά δεν αποδίδει ή οδηγεί σε παράξενες ατραπούς. Αοτέλεσμα η χρήση του όρου στη γλώσσα από την οποία «μεταφράστηκε».

Καταχώρηση: 15/08/2016 00:48
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία