Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
καθοδικός σωλήνας
CRT, cathode ray tube
 
 

Την έχουμε ακόμα την παλιά τηλεόραση και τον παλιό μηνύτωρα του υπολογιστή. Σε μερικά χρόνια, και πιο σύντομα, θα είναι μουσειακό είδος και μερικοί θα τις κρατήσουν για ενθύμιο. Μιλούμε για τις ογκώδεις και άβολες τηλεοράσεις και μηνύτορες με τον καθοδικό σωλήνα και το τεράστιο χωρεκτόπισμα, που έκλεισαν 60 χρόνια περίπου ζωής και τώρα εξαφανίζονται.
 

Η αρχική εφεύρεση ήταν του 1897. Λειτουργούν με ένα προβολέα ηλεκτρονίων τα οποία, εν κενώ, διεγείρουν τον φώσφορο πίσω από την οπτική επιφάνεια και εμείς βλέπουμε απ’ την άλλη πλευρά μια εικόνα. Με την αλλαγή των ηλεκτρικών πεδίων των περιτυλιγμάτων γύρω από τον προβολέα ηλεκτρονίων αλλάζει και η εικόνα.


Τα πιο πάνω είναι πολύ απλουστευμένα, πολλή τεχνολογία βρίσκεται πίσω από αυτές τις οπτικές επιφάνειες, όπως μάσκες ηλεκτρονίων για να κατευθύνουν τα ηλεκτρόνια στο κατάλληλο στοιχείο φωσφόρου, η πυκνότητα των κόκκων φωσφόρου (το βήμα οθόνης) που καθορίζουν την ανάλυση και ευκρίνεια της, η προβολή χρώματος κ.α. Τώρα με τις λεπτές, υψηλής ανάλυσης και χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος επιφάνειες, οι παλιές του καθοδικού σωλήνα εξαφανίστηκαν. Να δείτε που θα υπάρξουν και νοσταλγοί.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία