Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αλυσώνω, αλύσωση, αλυσωμένος, συναλυσώνω, συναλύσωση, συναλυσωμένος, άλυσος, αλυσίδα
αλυσοδένω
catenate, catenated, catenation, concatenade, concatenated, concatenation, catena, chaîne, chain
 
 

Η λέξη καδένα προέρχεται από τη γνωστή μας λατ. catena. Θυμάστε το παλιό γνωστό ιταλικό ποδοσφαιρικό κατενάτσιο, δηλ. ο καθένας μετα τον άλλο;
Λοιπόν: αλυσώνω, αλύσωση, αλυσωμένος, συναλυσώνω, συναλύσωση, συναλυσωμένος, άλυσος, αλυσίδα.
Το αλυσώνω και αλυσοδένω έχουν μεγάλη επικάλυψη. Βρέστε τη διαφορά.
Εδώ μας ενδιαφέρει η συναλύσωση που εκφράζει την έννοια της αλληλουχίας και μεταβίβασης στοιχείου εργασίας από μια ενότητα ή άρθρωμα στο άλλο. Για παράδειγμα το πγνε (goto) είναι ένα είδος συναλύσωσης.


-Αυτό το ο καθένας, μετά τον άλλο πού πάει;
-Η καδένα, στα λατ. catena, προέρχεται, με ενδείξεις, από το παρά τοις αρχαίοις και παρ’ ημίν, κατά ένα, κατ’ ένα. Το μετά τον άλλο ας τ’ αφήσουμε στο κατενάτσιο.
Μας προβληματίζει λίγο το γεγονός ότι η λέξη catena εμφανίζεται και στα Ετρουτσκικά. Θα συνεχίσουμε να μελετούμε το θέμα.


Απ’ εδώ προέρχεται και το chain! (;)

Καταχώρηση: 01/02/2016 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία