Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
capacity, channel capacity, storage capacity
χωρητικότητα, χωρητικότητα καναλιού, χωρητικότητα αποθήκης
 
 

Γενικός όρος που αναφέρεται στον όγκο δδμνων που χωρέσει ένα δίσκος ή η μνήμη. Επεκτείνεται και στο κανάλι -χωρητικότητα καναλιού. Στην περίπτωση καναλιού ή επεξεργασίας χρησιμοποιείται και ό όρος δυνατότητα. Από πλευράς όγκου δδμνων για φύλαξη η χωρητικότητα μετριέται σε Οκτάδες, ενώ από πλευράς ροής και επεξεργασίας, σε δυφία άνκαι γίνεται ανάμειξη. Τραβήξτε γραμμή, φύλαξη σε 8άδες. H ροή-επεξεργασία σε δυφία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία