Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
localization, localization software
εντοπισμός, τοπικοποίηση, υλισμικό τοπικοποίησης
 
 

Γενικά ο εντοπισμός αφορά την ανεύρεση λαθών και βλαβών, πού ακριβώς βρίσκονται, και την επιδιόρθωσή τους. Αυτό αφορά υλισμικό και περισσότερο λογισμικό.


Ο όρος όμως έχει και την έννοια της τοπικοποίησης. Σε μια χώρα, περιοχή, μπορεί, και συνήθως έτσι είναι, οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (ΠΥΔ) και δυφιομανείς να έχουν τις δικές τους προτιμήσεις σε προγράμματα και εφαρμογές. Τότε έρχονται τα υλισμικά τοπικοποίησης για να  τους προσαρμόζουν.

Καταχώρηση: 28/07/2015 10:04
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία