Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
off the record
εκτός πρακτικών, χωρίς καταγραφή
.
 
 

Το «εκτός πρακτικών» «χωρίς καταγραφή» αποδίδουν σχεδόν ακριβώς την αγγλική έννοια «off the record». Το εκτός πρακτικών είναι λίγο πιο ισχυρό και αφορά συνάντηση, συνέδριο με πρακτικά. Το χωρίς καταγραφή είναι ελάχιστα πιο κάτω.
Τα «ανεπίσημα» «εμπιστευτικά» (unofficial, confidential) αφορούν συχνά προσωπικές καταστάσεις αλλά μπορούν χρησιμοποιηθούν. Εδώ υπάρχει και το «αυστηρά μεταξύ μας».

Καταχώρηση: 10/06/2015 16:41
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία