Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
wind tunnel
ανεμοσήραγγα
 
 

Για αεροδυναμικά πειράματα.

Καταχώρηση: 07/05/2015 12:09
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία