Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ιστοκοινότητα
online community
 
 

Είχαμε ιστοδωμάτια, ιστοομάδες, φόρουμ, και πολλά άλλα. Κάθε εφαρμογή έβαζε τη δική της ορολογία. Τώρα με την κοινωνική δικτύωση μας ήρθε  η ιστοκοινώτητα (online community). Ξεχάστε το σεροή (on line). Μμπορεί να είναι σε ροή, μπορεί να μην είναι, αλλά να είναι.
Δηλαδή όπως και το παλιό ιστοδωμάτιο μπορεί στο facebook ή στο tweeter να δημιουργήσεις μια ομάδα κοινών ενδιαφερόντων, συμφερόντων, συγγένειας, ή τρέλας κλειστή σε άλλους, εκτός αν πάρουν διελευτήριο. Μπορεί να είναι όλοι ταυτόχρονα σεροή, αλλά το πιο πιθανό, να γίνονται αναρτήσεις σε όλους ή προσωπικά που κατεβαίνουν με το άνοιγμα της εφαρμογής.

Καταχώρηση: 10/11/2013 23:16
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία