Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
8δα, Οκτάδα, Οκτάδα δυφίων
byte, BinarY TErm
 
 

Ο υπολογιστής ξέρει μόνο από δυφία (δηλ. δυαδικά ψηφία από 0 και 1, από φόρτιση και μη φόρτιση, από γούβες και τούμπες σε ένα ΣΔ. Οι άνθρωποι όμως δεν καταλαβαίνουν κάτι τέτοια. Ύστερα από πολλές δοκιμές κατέληξαν, τα αμερικανάκια,  στην Οκτάδα, δηλ. 8 δυαδικά ψηφία. είναι η βασική μονάδα-στοιχείο από την οποία συγκροτούνται τα δεδομένα για να γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο.


Μια οκτάδα αποτελεί ένα χαρακτήρα για παράδειγμα ένα γράμμα του ΑΠΚΑΠ (ASCII). Το γράμμα Α ή ο αριθμός 5 αποτελούνται από 8 δυφία το καθένα. (Στην ακρίβεια η 8δα, ανάλογα με το πρόγραμμα, μπορεί να έχει από 4-12 δυφία αλλά σχεδόν πάντα έχει 8).
 

Φυσικό είναι, μπροστά στα μεγάλα κείμενα ή και τα πιο απαιτητικά γραφικά και εικόνες, να μετρώνται οι οκτάδες σε τεράστιους αριθμούς. (Βλ. Μια Οκτάδα και τα Πολλαπλάσιά της στα Τεχνικά Θέματα). Η Οκτάδα είναι το βασικό μέτρο μεγέθους δδμνων κυρίως όσον αφορά την αποθήκευση. Πάει ο καιρός που μιλούσαμε για ΧΟ (ΧιλιΟκτάδα, KB, kilobyte) και ΜΟ (ΜεγΟκτάδα, MB, megabyte, 1 εκ. 8άδες).


Τώρα μιλούμε για ΕπτοΟκτάδα, ΕΟ (ZettaByte, ZB, ένα εξάκις εκ. 8άδες) και βάλε. Η Οκτάδα καθιερώθηκε ως βασικό στοιχείο της υπολογιστικής το 1964.

Την Οκτάδα την εισηγήθικε σε μιαν προϊστορική αρχική μετάφραση η... (έχουμε το βιβλίο) θα το βρούμε και θα σας πούμε. Όπως φαίνεται δεν είναι λογιότατη

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία