Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δίαυλος
bus
 
 

Δίαυλος είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται στα καλώδια και καλωδιοταινίες που μεταφέρουν δεδομένα είτε εσωτερικά μέσα στον υπολογιστή είτε εξωτερικά σε περιαφερικές συσκευές. Ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα καλώδια δεδομεταφοράς που συνδέουν ένα τοπικό δίκτυο.

 

Η δομή με την οποία είναι συνδεδεμένα τα καλώδια αναφέρεται ως αρχιτεκτονική διαύλων και είναι σημαντική καθότι είναι ένας κύριος παράγωντας στη ταχύτητα και τη λειτουργική επάρκεια ενός υπολογιστή ή τοπικού δικτύου. Η αρχιτεκτονική διαύλων δεν έχει μεγάλη διαφορά από των όρο αρχιτεκτονική υπολογιστών. Στη δεύτερη υπεισέρχεται και η δομή του επεξεργαστή και του όλου συγκυκλώματος.
 

Ως δίαυλος παρουσιάζεται και η σειρά εισδοχών των διάφορων καρτών είτε παράλληλη είτε σειριακή που βρίσκεται στη ράχη του υπολογιστή. Ο δίαυλος συστήματος είναι η καλωδιοταινία που ενώνει την ΚΜΕ με την ΜΤΠ. Αυτός ο εσωτερικός δίαυλος έχει δύο μέρη, το δίαυλο δεδομένων, ο οποίος μεταφέρει δδμνα και το δίαυλο διευθύνσεων, ο οποίος μεταφέρει στοιχεία ως προς το πού ευρίσκονται αυτά τα δδμνα (τον ακριβή τόπο στην μνήμη ή στον δίσκο).

 

   δίαυλος συστήματος,
      κύριος δίαυλος    system bus, frontside bus
   δίαυλος διευθύνσεων               address bus
   δίαυλος δεδομένων, δδμνων   data bus
   τοπικός δίαυλος                      local bus
   δικτυακός δίαυλος                  network bus
   δίαυλος επεκτάσεων,              expansion bus 
        υποδοχές καρτών

   εύρος διαύλου, 16, 32.. δυφίων  bus width, 16, 32 ..bit

         
         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία