Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
οδικός χάρτης, χάρτης πορείας, σχέδιο δράσης
roadmap
 
 

Μπορεί να είναι πραγματικά ένας χάρτης με δρόμους, πλατείες κι ονομασίες για μια πόλη, μια χώρα. Ό όρος όμως «roadmap» χρησιμοποιείται πολύ τώρα τελευταία στο μεταφορικό επίπεδο για ένα σχέδιο δράσης πάνω σε ένα θέμα, μια κρίση, μια χώρα, μια κατάσταση. Δηλαδή μιλούμε πλέον για χάρτη πορείας ή απλά σχέδιο δράσης.

Καταχώρηση: 24/07/2011 01:20
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία