Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ροφή, ταβάνι, ανώτατη τιμή, ανώτατο όριο
plafond, ceiling
 
 

Γιατί γαλλικό και όχι ελληνικό; Το ανώτατο σημείο ενός σπιτιού είναι η οροφή, όχι το ταβάνι που είναι το εσωτερικά ανώτατο σημείο. Μεταφορικά στα οικονομικά η ανώτατη τιμή σε ένα προϊόν, η ανώτατη τιμή σε μια διατίμηση, η ανώτατη τιμή σε μια προτεινόμενη διακύμανση είναι «οροφή». Ποιος γαλλικούλιας μας φόρτωσε το πλαφόν;
Οροφή λοιπόν όπως και το αντίθετο είναι πάτωμα, το ελάχιστο, ή ελάχιστη τιμή.

Καταχώρηση: 25/03/2010 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία