Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
buffer, buffering
κρατήσεις, ροοθήκευση
 
 

Δεν πρόκειται ούτε για ενδιάμεσο χώρο, ούτε για δεξαμενή αποταμίευσης, ούτε για προσωρινή μνήμη ούτε για μαξιλάρι. Για προσωρινή κράτηση πρόκειται ή καλύτερα για «κρατήσεις».
 

Δεν υπάρχει ισοροή μεταξύ των διαφόρων αρθρωμάτων ενός συστήματος. Άλλα λειτουργούν γρήγορα, άλλα πιο αργά. Το ίδιο γίνεται και στο διαδίκτυο. Ανάλογα με την κατάσταση αποστολέα και λήπτη ή τις συνθήκες κυκλοφορίας σε ένα δίκτυο τα δδμνα ρέουν με διαφορετική ταχύτητα. Γι αυτό το λόγο ένα μέρος της μνήμης (ΜΤΠ) ή και του σκλ.δ. εκχωρείται για προσωρινές κρατήσεις δδμνων μέχρι να χρειαστούν.


Για παράδειγμα. Όταν κάνουμε διορθώσεις σε ένα κείμενο που ανακαλέσαμε από τον δίσκο οι διορθώσεις δεν γίνονται αυτούσιες ούτε στη μνήμη ούτε στο δίσκο. Απλώς καταγράφονται σε ένα ειδικό φάκελο στο χώρο της μνήμης για κρατήσεις και μόνο στην φύλαξη οι διορθώσεις εγγράφονται στον σκληρό δίσκο.
 

Όταν στέλνουμε κάτι για εκτύπωση όλα μπαίνουν σε ένα φάκελο εκτύπωσης για εκτύπωση ετεροχρονικά. Ο φάκελος μάλιστα δεν θα κρατηθεί στον υπολογιστή αλλά θα σταλεί στον εκτυπωτή ο οποίος έχει δική του μνήμη κρατήσεων.


Εδώ θα διαφοροποιήσουμε τα πράματα από λειτουργικής σκοπιάς. Έχουμε στατικές κρατήσεις, αυτές που μπαίνουν σε φάκελο και θα εκτελεστούν όταν το ζητήσουμε, ή όταν το ίδιο το σύστημα αποφασίσει ή ευκαιρήσει. Έχουμε όμως και τη ροοθήκευση, (buffering) την δυναμική κατάσταση όπου η ροή δδμνων, συνήθως από το διαδίκτυο ή έναν ΟΣΔ, πρέπει να εξισωθεί με τη δυνατότητα επεξεργασίας τους, ή παρουσίασής τους στην οθόνη από το σύστημα.


Για να επιτευχθεί αυτή η ισοροή το σύστημα προσφέρει μέρος της μνήμης όπου συγκεντρώνεται ένα σεβαστός αρ. Οκτάδων και δίνει στο σύστημα τόσα δδμνα όσα μπορεί να επεξεργαστεί. Αν είτε το δίκτυο είτε η δυνατότητα επεξεργασίας αυξομειωθούν αυτό αντανακλάται μόνο σε αυξομείωση του περιεχομένου της ροοθήκης. Αν η ροοθήκη υστερεί τότε η οθόνη παγώνει σε αναμονή ή παρουσιάζει σαλατικά.


Δυο νέες έννοιες λοιπόν και μια νέα λέξη. «Κρατήσεις», για στατικές καταστάσεις, και «ροοθήκη, ροοθήκευση» για καταστάσεις ροής.


   μνήμη κρατήσεων               buffer memory 
   κρατήσεις εντολών              command buffer 
   κρατήσεις πλαισίων             frame buffer 
   κρατήσεις εισόδου/εξόδου  input/output buffer 
   κρατήσεις εκτύπωσης          print buffer 
   κρατήσεις πληκτρολόγησης  type ahead buffer 
   ελλιπής ροή κρατήσεων       buffer underrun

         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία