Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εγκωδικεύω, εγκωδίκευση, εγκωδικευτής
encode, encoding
 
 

Δεν πρόκειται για κωδικοποίηση ούτε για έγκρυψη στοιχείων με κωδικούς, ή σύνταξη κώδικα (προγράμματος). Μη παρασύρεστε από τη λέξη κώδικας.
 

Τα απερικανάκια δείχνουν ότι έχουν μεγαλύτερη φαντασία στη χρήση ελληνικών λέξεων από πολλούς βαρύγδουπους λογιότατους. Εγκωδίκευση είναι η μετατροπή ενός συνόλου δεδομένων από ένα μορφότυπο σε άλλο. Η μετατροπή ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό είναι μια μορφή εγκωδίκευσης. Η ετοιμασία δδμνων από συσκευή ή πρόγραμμα για αποθήκευση ή αποστολή μέσω δικτύου είναι εγκωδίκευση.
 

Για παράδειγμα αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε δδμνα, ανάλογα με το πρόγραμμα που τρέχουμε, τότε θα αφαιρεθούν πλεονασμοί, θα μπουν σαφινισμοί (ποιός, πότε, τι είναι) και πιθανόν να χρησιμοποιθεί και αλγοριθμική συμπίεση. Αυτή είναι εγκωδίκευση. Η μετατροπή της μουσικής από ένα ΣΔ σε ΜΠ3 είναι εγκωδίκευση.
Αποκωδίκευση είναι το αντίθετο, δηλ. η επαναφορά δδμνων στο μορφότυπο που ήσαν πριν την εγκωδίκευση.
Προσοχή. Κάποτε, λανθασμένα, χρησιμοποιείται η λέξη encoding για την έγκρυψη που είναι μια μορφή κωδικοποίησης.

 

Καταχώρηση: 02/06/2009 14:36
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία