Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρονοζωή, χρόνος ζωής
TTL, Time to live
 
 

Χρονοζωή είναι ο μέσος όρος καλής λειτουργείας μιας μηχανής, οργανισμού ή κατάστασης κάτω από συνθήκες κανονικής χρήσης. Σε αρκετά συστήματα η χρονοζωή είναι ανοικτή, «μέχρι… να δούμε» «μέχρι να… ξεπεραστεί».


Σε πολλά όμως υλισμικά, αρθρώματα και συστήματα και σε λογισμικά ή δδμνα δίδεται χρωνοζωή από τον κατασκευαστή ή συντάκτη τους. Αυτό το κάνουν για μεν το υλισμικό για να αντικατασταθεί μόλις αρχίσει να κακολειτουργεί ή λήξει η εγγύηση του (βλ. αγόρασε άλλο) για δε το λογισμικό επειδή έληξε η άδεια χρήσης του και πρέπει την ανανεώσεις (συχνά πληρώνοντας) ή να αγοράσεις νεότερη έκδοση. Η χρονοζωή είναι σημαντικό στοιχείο στον προγραμματισμό.

Χρονοζωή έχουν και οι άνθρωποι όχι όμως και τόσο εμβόλιμη.

Καταχώρηση: 10/12/2009 14:44
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία