Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΧΚΦ, χικαφί, χρώση, κορεσμός, φωτεινότητα
HSB, hue, saturation, brightness
Καταχώρηση: 19/11/2009 22:43
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία