Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εικονική μνήμη
virtual memory
 
 

Η κύρια μνήμη του υπολογιστή, η ΜΤΠ, συχνά δεν αρκεί να χωρέσει όλα τα ανοικτά προγράμματα και τα δδμνα που χρειάζονται για εκτέλεση εργασίας.
 

Αυτό ίσχυε περισσότερο πριν καμιά εικοσαριά χρόνια όταν τα πλακίδια μνήμης ήταν ακριβά και οι δυνατότητες των προγραμμάτων περιορισμένες. Όταν λοιπόν το ΛΣ βρεθεί σε μια κατάσταση στενότητας μνήμης εκχωρεί μέρος του σκλ.δ. για να λειτουργήσει αυτό ως εικονική μνήμη. Δηλ. καταχωρεί στο εκχωρημένο τμήμα του σκλ. δ. μέρος των διευθύνσεων των δδμνων και προχωρεί χρησιμοποιώντας το αυτό και την κύρια μνήμη ταυτόχρονα χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται οτιδήποτε. Οι διευθύνσεις είναι καταχωρημένες στο σκλ.δ. σε σελίδες και μόλις ο επεξεργαστής χρειαστεί μια διεύθυνση αντιγράφεται όλη η σελίδα στην κύρια μνήμη. Ενώ άλλες σελίδες που δεν χρειάζονται αντιγράφονται από την μνήμη στον σκλ.δ. Αυτή είναι η προσαποκόμιση.

Καταχώρηση: 23/07/2009 10:28
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία