Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΣΖΦ, σιζιφί, Συσκευή Ζεύξης Φορτίου
CCD, charge-coupled device
 
 

Μια μεγάλη πολύπλοκη εφεύρεση υποδομής. Επειδή η συσκευή αυτή δουλεύει αθόρυβα κάτω από άλλες εμφανείς συσκευές, είναι και σχετικά (σε μας τους άσχετους) άγνωστη.
Λοιπόν, τι είναι η σισιφί, Συσκευή Ζεύξης Φορτίου; Είναι συστοιχίες ημιαγωγών, δηλ. ειδικών υλικών που ανάλογα με τη θερμοκρασία που τους δίνει η φόρτιση μετατρέπονται σε καλούς η κακούς αγωγούς του ρεύματος και οι οποίοι είναι με τέτοιο τρόπο ζευγμένοι που η ηλεκτρική αποφόρτιση του ενός να αποτελεί φόρτιση για τον άλλο.
 

Οι ΣΖΦ χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε μηχανισμό για να μετατραπεί ένα πλαίσιο φωτός σε ψηφιακά αποθηκεύσιμα στοιχεία. Γι αυτό χρησιμοποιείται σε αισθητήρες των ψηφιογραφικών (ψηφιακών φωτογραφικών), σε οπτικούς σαρωτές, τηλετυπικές, τηλεσκόπια κ.α.


Ας δούμε πώς δουλεύει μια ΣΖΦ σε μια έγχρωμη ψηφιοφωτογραφική. Το φως του αντικειμένου περνά από τον φακό και αντανακλάται σε ένα πρίσμα που το διασπά στα τρία βασικά χρώματα ΕΠΓ (Ερυθρό, Πράσινο, Γαλάζιο). Ύστερα τα τρία χρώματα αντανακλώνται στους ημιαγωγούς της ΣΖΦ όπου παίρνουν την ανάλογη αξία έντασης και μετατρέπονται μέσω των ζεύξεων σε αναλογικό σήμα. Με ένα ΑναλογοΨηφιακό Μετατροπέα (ΑΨΜ) το σήμα μετατρέπεται σε ψηφιακό και σαν τέτοιο μπορεί να αποθηκευτεί οπουδήποτε, σε μνήμη, δίσκο ή να εμφανιστεί σε οθόνη για να το κάνετε ότι θέλετε. Αυτό είναι όλο..

Καταχώρηση: 18/06/2009 11:11
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία