Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
έκφραση
expression
 
 

Έκφραση είναι ένας συνεκτικός, αντιληπτός συνδυασμός γραμμάτων και συμβόλων σε ένα πρόγραμμα που μπορεί να αποδώσει μιαν αξία. Κάτι μπορεί να κάνει ή να δηλώσει.  Oi λέξεις «Μεταφραστής Ακριβείας» είναι μια έκφραση. Το 4+4 είναι μια έκφραση. Οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούνται από εκφράσεις.

Σημαντικό στοιχείο των εκφράσεων είναι οι τελεστές και οι τελεστέοι, δηλ. αυτοί που εκτελούν και αυτοί που εκτελούνται. Στην έκφραση 4+4 το + είναι τελεστής, εκτελεί. Τα 4 είναι τελεστέοι, εκτελούνται. Και το 8 είναι η αξία. Μια έκφραση μπορεί να έχει μεταβλητούς, τελεστές, τελεστέους, και αξίες.

Καταχώρηση: 18/03/2009 22:24
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία