Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




χαμηλή ισχύς, στάση χαμηλής ισχύος, πλήρης ισχύς, στάση πλήρους ισχύος
low power, low power state, full power, full power state
 
 

Πρόκειται για τις δυο βασικές στάσεις διαχείρισης ισχύος. Σε χαμηλή στάση ο υπολογιστής αποφασίζει να κλείσει ότι δεν χρησιμοποιείται περιφερειακά, ακόμα και ανοικτές εφαρμογές.

Κατ’ ακρίβεια δεν τα κλείνει. Τα βάζει σε κατάσταση νάρκης. Ενεργοποιούνται κατ’ αίτηση, με επικύλιση ή πάτημα. Σε στάση πλήρους ισχύος όλα λειτουργούν στο έπακρο της απόδοσης. Η διαχείριση ισχύος, χρήση ακριβώς επαρκούς ηλεκτρισμού για αποδοτική λειτουργία, δεν είναι μόνο θέμα εξοικονόμησης ρεύματος αλλά και πιο αποδοτικής χρήσης των αναγκαίων ανά πάσα στιγμή πόρων.

Καταχώρηση: 18/02/2009 12:51
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία