Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
time slot
χρονοθυρίδα
 
 

Ο καθορισμός χρόνου σε ένα συμβάν. Αυτό το χρόνο έχει, αν δεν γίνει σ’ αυτό το χρόνο, στην υπολογιστική μιλούμε για δευτερόλεπτα, δεν θα γίνει ποτέ. Στις μεταδόσεις και μεταφορές δίνεται ορισμένος χρόνος για κάθε αποστολή ή λήψη. Αν δεν γίνει έρχεται μήνυμα λάθους. Έχουμε και ισοχρονοθυρίδες όπου, συνήθως σε εκπομπές, δίνεται ίσος χρόνος για να σταλεί κάθε ριπή δδμνων.

Καταχώρηση: 22/01/2009 09:10
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία