Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΓΕΔ, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής
CEO, chief executive officer
 
 

Κάτω από το Συμβούλιο έχουμε τον Γενικό Διευθυντή που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου παρακάθεται όμως και είναι ο Γραμματέας του. Η γνώμη του πάνω σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα και πάνω σε προεκτάσεις/επιδράσεις μιας οποιασδήποτε πολιτικής είναι βαρύνουσα.
Τα πράματα αλλάζουν λίγο όταν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος. Αυτός αφαιρεί κάτι από τον Γενικό Διευθυντή και είναι ο ισχυρός του Συμβουλίου, ιδίως, όπως σχεδόν πάντα, αν είναι και Πρόεδρός του Συμβουλίου.


Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής είναι Γενικός Διευθυντής και πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, δηλ. Πρόεδρος των Εκτελεστικών Διευθυντών μιας εταιρείας ή συγκροτήματος. Επειδή προεδρεύει του Συμβουλίου Εκτελεστικών Διευθυντών και παρακάθεται ως γραμματέας, και σχεδόν πάντα, του Γενικού Συμβουλίου είναι ο ισχυρός της υπόθεσης. Να δείτε που όλοι συμφωνούν μαζί του.

Καταχώρηση: 11/10/2008 22:51
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία