Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
color space, color model
χρωμοχώρος, χρωμομοντέλο
 
 

Χρωμοχώρος ή χρωμομοντέλο είναι η με αριθμούς συστηματοποίηση (κωδικοποίηση) βασικών παραμέτρων πάρα πολλών χρωμάτων  για αναπαραγωγή τους με ακρίβεια. Υπάρχουν διάφορα χρωμομοντέλα όπως το ΕΠΓ (επιγά, Ερυθρό, Πράσινο Γαλάζιο, RGB), το ΚΙΩΚΙΜ (Κυανό, Ιώδες, ΚΙτρινο, Μαύρο, CMYK), το ΧΚΦ (χικαφί, Χρώση Κορεσμός Φωτεινότητα, HSB), Lab CIE κ.α. (βλ.λξς).


Μια εξήγηση. Γιατί χρωμοχώρος (color space); Επειδή ο καθορισμός των παραμέτρων των χρωμάτων γίνεται γραφικά σε τρις διαστάσεις, Χ (ιώδες) Υ (κυανό) Ζ (κίτρινο) ή Χ (χρώση) Υ (κορεσμός) Ζ (φωτεινότητα). Έτσι δημιουργείται ένας τρισδιάστατος θεωρητικός χώρος, ένας παραλληλόγραμμος κύβος, ένας κύλινδρος, ένας κώνος κ.α.


Ανάλογα με τη φόρμουλα που χρησιμοποιεί κάθε σύστημα, κάθε σημείο σ΄αυτό το χώρο είναι ένα μοναδικό χρώμα. Θεωρητικά μπορεί να γίνει μετατροπή στις παραμέτρους ενός χρωμοχώρου σ’ αυτές ενός άλλου. Θεωρητικά, γιατί στην πράξη δεν πετυχαίνεις το ίδιο ακριβώς χρώμα.

Οι λέξεις χρωμοχώρος και χρωμομοντέλο είναι ταυτόσημες. Αν είσαι επιστήμονας ή κομπιουτεράκιας χρησιμοποιείς τον όρο χρωμοχώρος. Αν είσαι σχεδιαστής ή διακοσμητής χρησιμοποιείς τον όρο χρωμομοντέλο. Τι να γίνει, τάχουμε κι αυτά.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία