Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ιδιώτης, ηλίθιος, χαζός, παλαβός
idiote, idiot, Идиот
 
 

Στις αρχαίες δημοκρατικές ελληνικές πόλεις εκτός από τους δούλους, τους απελεύθερους (ελευθερωμένους δούλους) τους πάροικους και πολλούς άλλους όπως και τους ελεύθερους πολίτες, υπήρχαν και οι ιδιώτες.

Λοιπόν. Από νόμο και πράξη ο κάθε ελεύθερος πολίτης έπρεπε να μετέχει στα κοινά, στα πολιτικά. Να μετέχει στη Βουλή, να παίρνει και να δέχεται αξιώματα. Αν δεν μετείχε ήταν ιδιώτης, ενδιαφερόταν μόνο για το ίδιο συμφέρον. Ο όρος ιδιώτης, από τότε, δεν είχε μόνο περιγραφικό χαρακτήρα για τον μη μετέχοντα στα κοινά. Είχε και το υποτιμητικό στοιχείο του άξεστου, του μη ειδικευμένου εργάτη, του απολίτιστου.


Το ίδιο περιεχόμενο είχε η λέξη και στα λατινικά, idiota. Η λέξη κατάντισε να σημαίνει, ύστερα που πέρασε από το κακοχωνευτήρι του δυτικοευρωπαϊκού μεσαίωνα, τον άνθρωπο με χαμηλή νοημοσύνη, τον ηλίθιο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία