Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κυριακή
church
 
 

Πρωτού, ως φαίνεται, καθιερωθεί ο όρος «εκκλησία», στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, υπήρχε ο όρος «Κυριακός Οίκος» ο Oίκος του Kυρίου. Οι Γότθοι το μετάδωσαν και μέσω της γερμανικής «Kirch» (ρωσικά τσερκοβ, церковь, σουηδικά kyrka) ήρθε στην αγγλική «church».

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία