Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μεταδεδομένα, μτδδμνα
metadata
 
 

Τα μεταδεδομένα είναι δδμνα σχετικά με δδμνα. Είναι ένας φάκελος που περιέχει στοιχεία σχετικά με το πού βρίσκονται, τι είδος δδμνα είναι, ποιο το μορφότυπο τους, πότε συλλέχτηκαν, από ποιον κ.α.


Στην ακρίβεια ο όρος μεταδεδομένα είναι μια νέα λέξη για το παλιό καλό «ευρετήριο». Τα μτδδμνα και οι φάκελλοι μτδδμνων, πολλοί από τους οποίους διαμορφώνονται κατά την χρονεκτέλεση, είναι πολύ σημαντικοί στην υπολογιστική. Αυξάνουν τη ταχύτητα των λειτουργιών και βασιμότητα των στοιχείων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία