Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΦΓ, διφιγά, δυφιογράφημα, δυφιογράφηση, πλαισόγράφημα, δυφιοχάρτης
BMP, bitmap, bitmapped graphic, bit image, raster graphic
 
 

Το δυφιογράφημα είναι στην ουσία ένα πλαισιότυπο (ράστερ) μιας εικόνας όπως ψηφιοποιείται και καταγράφεται στην μνήμη του υπολογιστή. Πάρτε μιαν επιφάνεια, μιαν εικόνα, άδεια ή γεμάτη δεν έχει σημασία. Σκεφτείτε την γεμάτη με στήλες και σειρές από στιγμές (κουκκίδες). Η κάθε κουκκίδα έχει αξία (χαρακτηριστικά) που θα μετατραπούν σε δυφία με την ψηφιοποίηση που είναι αναγκαία για να καταγραφεί η εικόνα στην μνήμη του υπολογιστή. Όσο περισσότερους κόκκους έχει το πλαισιότυπο τόσο πιο μεγάλη η ανάλυση της εικόνας και τόσο πιο ευκρινής είναι.

Το μέτρο αυτής της απόδοσης είναι το σαϊ, στιγμές ανα ίντσα. Συνήθως εκφράζεται με το σύνολο των σειρών και στηλών, 640x480 ή 1024x768.

Στις παλιές μονόχρωμες οθόνες ένα δυφίο ήταν αρκετό για κάθε κόκκο. Με την εισβολή του χρώματος και αποχρώσεων χρειάζονται περισσότερα δυφία για απόδοση κάθε κόκκου. Τα δυφία λοιπόν αυτά καταγράφονται στην μνήμη του υπολογιστή μέσω οπτικού σαρωτή ή ομοιοτυπικής. Με την εμφάνισή τους στην οθόνη οι κόκκοι αλλάζουν όνομα και γίνονται φωτόκοκκοι (εικόνοστοιχεία, πίξελ). Με την εκτύπωση της εικόνας σε χαρτί μετατρέπονται σε στιγμές μελανιού. Αυτός είναι ο δυφιογραφικός ή πλαισιογραφικός (raster graphic) τρόπος που εικόνες ψηφιοποιούνται και αναπαράγονται. Υπάρχουν ακόμα δυο τρόποι ο ανυσματογραφικός και κλασματογραφικός.

Αν δεν καταλάβατε το πιο πάνω ξαναδιαβάστε το ή πέστε μας το.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία