Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρονοσφραγίδα
time stamp, timestamp
 
 

Όπως στο παλιό καλό αργοδρομείο είχαμε στο φάκελο μια σφραγίδα που δήλωνε την ημερομηνία και ώρα συλλογής της επιστολής, έτσι στο ηλ-τα έχουμε την ίδια χρονοσφραγίδα. Αυτό γίνεται για για να ξέρουμε πότε και τι κάνουμε αλλά και για λόγους αναποκυριξίας.

Καταχώρηση: 28/08/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία