Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
γλώσσα προγραμματισμού
programming language
 
 

Είπαμε ότι έχουμε πολλές γλώσσες στην υπολογιστική. Σημαντικές είναι οι γλώσσες προγραμματισμού που είναι σύνολο κανόνων και σύνταξης για επικοινωνία με τον υπολογιστή, κατανόηση εντολών και εκτέλεση εργασίας.
Στη βάση είναι η γλώσσα μηχανής που είναι πολλά μηδενικά και πολλά ένα. Σ’ αυτή τη γλώσσα είναι πολύ δύσκολο να προγραμματίσεις. Ο προγραμματισμός γίνεται σε γλώσσες ψηλού επιπέδου (BASIC, C, C++, PASCAL, FORTRAN κ.α. Αυτές οι γλώσσες είναι κατανοητές από προγραμματιστές αλλά δεν είναι κατανοητές από τους υπολογιστές. Γι’ αυτό υπάρχουν οι διεπαφές που μετατρέπουν  αυτές τις γλώσσες σε γλώσσα μηχανής. Τέτοια γλώσσα είναι η γλώσσα μετασκευής (assembly language) στην οποία μπορούν οι προγραμματιστές να επέμβουν. Πιο κάτω όμως βρίσκονται οι γλώσσες μεταγλώττισης και μεθερμηνείας που μετατρέπουν όλα σε γλώσσα μηχανής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία