Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΓΑΝΕΙΠ, γανίπ, Γλώσσα Αναπαράστασης Εικονικής Πργμτκτητας
VRML, Virtual Reality Modeling Language
 
 

Όπως είπαμε υπάρχουν πολλές γλώσσες στην υπολογιστική. Ένας βασικός διαχωρισμός που κάναμε είναι μεταξύ των γλωσσών προγραμματισμού και των γλωσσών σήμανσης. Η ΓΛΣΥΚ (HTML) είναι η ΓΛώσσα Σήμανσης Υπερ-Κειμένων και είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στον ΠΙΣ (Παγκόσμιο ΙΣτό, WWW) για σήμανση της παρουσίασης κειμένων. Έ, η ΓΑΝΕΙΠ (Γλώσσα Αναπαράστασης Εικονικής Πργμτκτητας) είναι η αντίστοιχη της ΓΛΣΥΚ, αλλά με τρισδιάστατες δυνατότητες. Παρουσιάζει δηλαδή τα αντικείμενα στην οθόνη εικονικώς τρισδιάστατα. Με κινήσεις αριστερά δεξιά πάνω κάτω τα αντικείμενα περιστρέφονται δίνοντας την εντύπωση τρισδιάστατου χώρου. Αυτή είναι η ΓΑΝΕΙΠ.


-Μια ερώτηση: Γιατί να την πούμε ΓΑΝΕΙΠ και όχι «βιαρ εμέλ»;
-Εεε...Πέστε την ότι θέλετε. Φτάνει να ξέρετε τι είναι.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία