Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
volatile, volatile memory, non volatile
πτητική, πτητική μνήμη, μη πτητικός
 
 

Είναι η μνήμη που πετά, που εξαφανίζεται. Όταν απηλεκτριστεί, με το κλείσιμο του υπολογιστή, αυτή η μνήμη εξαφανίζεται.

Η ΜΤΠ, Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης, που είναι η Κύρια Μνήμη του υπολογιστή, είναι πτητική. Οι σκλ.δ. και οι ΣΔ δεν είναι πτητικοί αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν μνήμες παρά το γεγονός ότι μερικοί τις αποκαλούν έτσι. Οι κάρτες μνήμης (φορητές μνήμες) είναι μη πτητικές. Ότι γραφτεί πάνω τους παραμένει μέχρι κατεντολή διαγραφή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία