Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
VR, Virtual Reality, virtual
ΕιΠ, Εικονική Πραγματικότητα, εικονικός
 
 

Κάτι που δεν υπάρχει, αλλά που δίνει την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει. Στην ακρίβεια όλη η ηλεκτρονική υπόθεση και ο κινηματογράφος, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ακόμα και βιβλία, για να πάμε πολύ πιο πίσω, είναι εικονικά. Παρουσιάζουν στοιχεία από κονσέρβα. Λέξεις, εικόνες, έννοιες, σχήματα και χρώματα, δεν είναι πραγματικά αλλά διακυμάνσεις ή ροές στοιχείων που αναπαριστάνουν την πραγματικότητα.
(Ε, και... τι είναι πραγματικότητα; Μήπως λέξεις, εικόνες, σχήματα χρώματα και έννοιες που αναζητούν μια επαλήθευση, δηλαδή μια πραγματοποίηση;


Στην υπολογιστική όμως, η έννοια «εικονικός» παίρνει ένα εξειδικευμένο περιεχόμενο. Εικονική Μνήμη για παράδειγμα είναι η μνήμη που δεν υπάρχει ως Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης (ΜΤΠ). Λόγω στενότητας χώρου ο σκλ.δ. παραχωρεί μέρος του στην ΜΤΠ κι έτσι λειτουργεί ως βασική μνήμη με συνεχείς προσαποκομίσεις ως να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα.


Μπορεί να έχουμε και εικονικό δίσκο που δεν έχει δικό του πινάκιο ή οδηγό αλλά έχει διεύθυνση και περιεχόμενο και είναι παραχωρημένο μέρος κάποιου άλλου δίσκου. Στην υπολογιστική λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέγεται «είσαι ότι λες ότι είσαι» πάντα εικονικά βεβαίως. Μπορεί να έχουμε και εικονικές μηχανές όπως και εικονικά συστήματα φτάνει να τραβήξουμε τις γραμμές επικοινωνίας και τις διευθύνσεις σωστά.

 

   εικονικό κύκλωμα                  virtual circuit
   εικονικός ιστοδόχος.              virtual host
   εικονική μηχανή                    virtual machine
   εικονικός δρομολογητής         virtual router
   εικονικός διακομιστής             virtual server
   εικονική κοινότητα                 vidtual community
   εικονικοποιημένα δεδομένα    data virtualization
   πραγματικός, υλισμικός           physical, real

         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία