Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
επιβεβαιώνω, επιβεβαίωση, διαπιστώνω, διαπίστωση
επαληθεύω, επαλήθευση
verify, verification
 
 

Η επιβεβαίωση είναι σημαντικό στοιχείο ασφάλειας πρόσβασης σε υπολογιστές, προγράμματα ή συστήματα. Ο κωδικός ζητείται να επαναληφθεί για να διαπιστωθεί ότι έχει γραφτεί ορθά ή ότι αυτός που τον χρησιμοποιεί πραγματικά τον ξέρει και δεν είναι τυχαία δοκιμή.
Επιβεβαίωση προέρχεται και από ταύτιση στοιχείων, βιομετρικών για παράδειγμα, για να αποδειχτεί ότι κάτι είναι θετικό.
Με επικάλυψη έχουμε πολλούς όρους: διαπίστωση, επιβεβαίωση, επαλήθευση, εξακρίβωση,  ταυτοποίηση, επικύρωση. Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο όρο για την περίπτωση. Την επαλήθευση αφίστε την για το «authentication».

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία