Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
vampire tap, piercing tap
δαγκωτή ένωση, δαγκωτή φίσα
(διατρητική φίσα)
 
 

Θα είδατε αυτές τις καλωδιοταινίες με 8, 16 ή 32 καλώδια. Λοιπόν, πώς τις δαμάζεις, πώς τους εφαρμόζεις μια πρίζα ή φίσα για να πάρεις ή να τους διοχετεύσεις ηλ-στοιχεία; Είναι απλό. Με μια δαγκωτή (διατρητική) πρίζα ή φίσα η οποία ουσιαστικά διατρυπά το πλαστικό περίβλημα και ενώνει τα σύρματα ένα μόνο, μερικά ή ένα προς ένα. Η φίσα-πρίζα συνοδεύεται με μικρή σθσκευή. Μην δοκιμάσετε μόνοι σας αν δεν ξέρετε τι κάνετε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία