Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ευκολόχρηστος, ευχείριστος
user friendly
 
 

Ένας πολύ γενικός όρος που περιγράφει ότι ένα σύστημα, υλισμικό ή λογισμικό είναι εύκολο στη χρήση σε επίπεδο μαθητείας δηλαδή σε νέους χρήστες. Ο όρος «user friendly» χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ από διαφημιστές που σχεδόν δεν έχει την αρχική του σημασία. Το στοιχείο πάντως του ευκολόχρηστου είναι σημαντικό στο σχεδιασμό και κατασκευή υλισμικού και λογισμικού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία