Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Μονοκώδικας
Unicode
 
 

Στην αρχή ήταν ο ΑΠΚΑΠ που έδινε, με μια Οκτάδα (7+1 δυφία) 256 χαρακτήρες. Αριθμός που μπορεί να καλύψει το αγγλικό αλφάβητο (1-128) και ένα άλλο αλφάβητο (129-256). Αλλά υπήρχαν προβλήματα, ιδίως στην μεταφορά από ένα αλφάβητο στο άλλο, για γλώσσες που χρησιμοποιούν τον 129-256 κώδικα. Εκτός απ’ αυτό υπήρχαν οι ανάγκες για ένα πιο ευρύ κώδικα για να καλυφθούν ικανοποιητικά τα ΚΙΚ (Κινέζικα, Ιαπωνικά, Κορεάτικα).
 

Η σύλληψη για το Μονοκώδικα είναι απλή. Αντί για 8 δυφία (μια Oκτάδα) να χρησιμοποιηθούν 16. Ο αριθμός των χαρακτήρων αυξάνεται σε πάνω από 65000, αριθμός αρκετά μεγάλος για τους χαρακτήρες σχεδόν όλων των σε χρήση γλωσσών. Αν μάλιστα χρησιμοποιηθούν μια Οκτάδα ως 4 Οκτάδες (32 δυφία) τότε φτάνουμε στη δυνατότητα 1εκ. χαρακτήρων. Μπορεί έτσι να καλυφθεί κάθε χαρακτήρας που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ.


Τελευταία η Κοινοπραξία του Μονοκώδικα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προχωρούσε στην κωδικοποίηση των αιγυπτιακών ιερογλυφικών. Πιστεύεται ότι ο Μονοκώδικας θα αντικαταστήσει τον ΑΠΚΑΠ και όλες τις εκδόσεις του λόγω της ευκολίας που προσφέρει στους προγραμματιστές παγκοσμίως.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία