Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




αναίρεση, αναιρώ
undo
 
 

Μια πολύ βολική λειτουργία. Με το πάτημα, η τελευταία εκτέλεση αναιρείται. Μάλιστα μπορεί ν' αναιρεθεί όχι μόνο η τελευταία αλλά πολλές τελευταίες εκτελέσεις σε σερά ή αππό κατάλογο που παρουσιάζονται προσφέροντας και τη δυνατότητα επιλογής. Απλώς ένας αριθμός εκτελέσεων διατηρείται σε προσωρινή μνήμη προσφέροντας την δυνατότητα αναίρεσής τους.
Προσέξτε. Υπάρχει και η ανταναίρεση (redo) δηλαδή η ακύρωση της αναίρεσης και επαναφορά της κατάστασης όπως ήταν με την αρχική εκτέλεση.


      ανταναίρεση, ανταναιρώ    redo

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία