Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
UI, User Interface
ΔΧ. διχί, Διεπαφή Χρήστη
 
 

Η διχί είναι το πρόγραμμα που καταλαβαίνει ο χρήστης και το χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί με τον υπολογιστή εισάγοντας δεδομένα και δίνοντας εντολές.

Προσέξτε. Ο υπολογιστής δουλεύει σε ένα επίπεδο γλώσσας μηχανής. Ο χρήστης δουλεύει με εφαρμογή και εντολές που ο ίδιος καταλαβαίνει. Γι αυτό χρειάζεται μεταξύ της μηχανής και του χρήστη μια δια-επαφή, ένα πρόγραμμα που παίρνει από τον ένα και το μετατρέπει στο τι καταλαβαίνει ο άλλος. Τόπαμε, οι διεπαφές είναι πολύ σημαντικές στην υπολογιστική.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία