Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
tweak, tweaking
μικρορυθμίζω, μικρορύθμιση
 
 

Μικρές αλλαγές που γίνονται είτε στο λογισμικό είτε στο υλισμικό για να βγάζει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι ουσιαστικά επεμβάσεις και πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα.

Ο όρος είναι διαφορετικός από την «ακριβορύθμιση» (fine tuning) που είναι επακριβής και λεπτομερής ρύθμιση υλισμικού με βάση τις προδιαγραφές. Δυο νέα ρήματα, μικρορυθμίζω, ακριβορυθμίζω.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία