Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
track changes
σήμανση αλλαγών
 
 

Μια μεγάλη ευκόλυνση. Διορθώνοντας ένα κείμενο, ο επξργστής κειμένου, συγκρατεί όλες τις αλλαγές ακόμα και την ώρα που έγιναν. Αυτό μπορεί να γίνει και με επισημείωση στο ακριβές σημείο της αλλαγής. Οι κακοί συγγραφείς δεν έχουν τώρα καμιά δικαιολογία, ούτε θα πετούν συνεχώς χαρτιά στον κάλαθο. Σήμανση αλλαγών μπορεί να γίνει και σε άλλες εφαρμογές όπως λογιστικά φύλλα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία