Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
tool-less chassis
ανεφ, άνετης εφαρμογής
 
 

Με έξυπνο σχεδιασμό πολλά αρθρώματα (οδηγοί σκληρών δίσκων ή δισκετών, ΣΔ, ακόμα και επεξεργαστές) μπορούν να αφαιρεθούν και να εφαρμοστούν σε υπολογιστές και άλλες συσκευές χωρίς την χρήση εργαλείων. Σχετικός όρος είναι και το ΑΝΕΙΣ (άνετης εισχώρησης) που αφορά περισσότερο τις ΚΜΕ και φίσες ζεύξης. Η ανεφ λειτουργεί με σφηνώσεις, μοχλούς σύσφιξης και μεγάλες βίδες χειρός.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία