Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
νυχοσελίδα
thumbnail
 
 

Πολλές φορές σε ανασκόπηση εκτύπωσης και σε άλλα βοηθήματα σελίδωσης, οι σελίδες ενός κειμένου παρουσιάζονται ως νυχοσελίδες, δηλαδή σε πολύ μικρό μέγεθος με απλές τζίφρες στην περιοχή του κειμένου. Προσοχή, υπάρχουν νυχοσελίδες που μπορούν να μεγεθυνθούν και τα γράμματα να είναι αναγνώσιμα και νυχοσελίδες που και αν ακόμα μεγεθυνθούν δεν είναι αναγνώσιμες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία