Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
throughput, data transfer rate
ρυθμαπόδοση
 
 

Ρυθμαπόδοση είναι το μέτρο των δδμνων που μεταφέρονται από ένα σημείο στο άλλο σε μια χρονική περίοδο, σχεδόν πάντα σε ένα δεύτερο (λεπτό). Η μεταφορά μπορεί να γίνεται μεταξύ δίσκων ή και δικτύων. Οι συνηθισμένες ταχύτητες ρυθμαπόδοσης είναι Χδαδ (ΧιλιοΔυφία Ανά Δεύτερο, Kbps) Μδαδ (ΜεγαΔυφία Ανά Δεύτερο, Mbps) και Γδαδ (ΓιγαΔυφία Ανά Δεύτερο, Gbps).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία