Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
νήμα, νημάτωση, νηματώνω, πολυνημάτωση, ειρμός, θέμα
thread, threading, multithreading
 
 

1.  Στον προγραμματισμό, νήμα, θεωρείται μέρος ενός προγράμματος που μπορεί να εκτελεστεί ανεξάρτητο από άλλα μέρη. Υπάρχει και η πολυνημάτωση, δηλ. η δόμηση ενός προγράμματος με πολλά νήματα που μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα κι ανεξάρτητα. Αυτό εξυπακούει ανάλογη δυνατότητα εκ μέρους του ΛΣ.

2.  Σε ιστοσυζητήσεις «thread» είναι ο «ειρμός» το «θέμα» μιας σειράς αναρτήσεων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία