Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ατέρμονη προσαποκόμιση, επαναλλαγή, επαναλλάσσω
thrash, thrashing, disk thrashing
 
 

Η εικονική μνήμη είναι μια ειδικά εκχωρημένη περιοχή του σκλ.δ. όπου το Λειτουργικό Σύστημα εγγράφει δδμνα, ακόμα και μέρος των προγραμμάτων σε περίπτωση που η κύρια μνήμη είναι ανεπαρκής σε χωρητικότητα.


Το ΛΣ προσκομίζει και αποκομίζει δδμνα από την κύρια μνήμη στην εικονική για εκτέλεση εργασίας. Πολλές φορές λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας ή πολλών ανοικτών εφαρμογών ο υπολογιστής ατέρμονα προσαποκομίζει στοιχεία μεταξύ κύριας και εικονικής μνήμης.


Αυτό καθυστερεί την εκτέλεση εργασίας εκτός από το ότι μπορεί να φθείρει τον δίσκο.
 

Πολλές φορές η οθόνη παγώνει ενώ ο δίσκος δουλεύει εντατικά μέχρι να κάνει τις εναλλαγές. Αν αυτό το κάνει συχνά ο υπολογιστής σας μειώστε τις ανοικτές εφαρμογές ή αυξήστε την κύρια μνήμη (ΜΤΠ).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία