Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
texel, texture element
υφόκοκκος, υφοστοιχείο
 
 

Όπως ο φωτόκοκκος (εικονοστοιχείο) είναι η βάση απόδοσης ενός δισδιάστατου γραφικού ή εικόνας έτσι και ο υφόκοκκος (υφοστοιχείο) είναι η βάση απόδοσης τρισδιάστατων αντικειμένων. Η εικονική απόδοση τρισδιάστατων αντικειμένων θέλει ειδικό λογισμικό που αποδίδει τρισδιάστατους φωτόκοκκους ως βάσης δόμησης των διαστάσεων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία